loga FE UMWP UE


Dotyczy: umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.03.00-22-0009/16-00

W dniu 28 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie podpisana została umowa dotycząca realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno – ściekowa dla zadania nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty budowlano – montażowe wykona firma Marian Mielewczyk „ELGRUNT” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, ul. Starochwaszczyńska 64, 81–571 Gdynia.

Wartość umowy – 6 888 000,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia – 31.05.2018 r.

 

Osoby do kontaktu w sprawach realizacji projektu:

Katarzyna Górska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 604 175 625

Marek Sawicki , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 660 441 944

 

Nadzór nad inwestycją pełni:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.