logo
 

     W dniu 29 listopada 2010 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w roku 2010 a jednym z punktów jej programu było podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja i integracja społeczności poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w Gminie Suchy Dąb”. Dofinansowanie w wysokości 52 466,00 zł otrzymano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 85 345,14 zł.
     W celu realizacji projektu została zaprojektowana budowa wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej, utwardzenie terenu wewnątrz wiaty oraz przed wiatą kostką „Polbruk”, montaż infrastruktury rekreacyjnej tj. ławek oraz stołu do tenisa stołowego. Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców miejscowości i  sołectwa oraz pozostałych mieszkańców Gminy a także turystów oraz wykorzystanie obiektu na cele lokalnych imprez kulturalnych.

     Planowany termin zakończenia prac  - grudzień 2011 r.

Katarzyna Górska


<div style="text-align: justify;">
    <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><img alt="logo" src="images/stories/loga/Logotypy_osice_swietlica.jpg" /></span></span><br /><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">&nbsp;</span></span></div>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br />Rozpoczynają się prace związane z realizacją projektu pn. „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osicach wraz z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00123-6922-UM1100066/09 z dnia 25.08.2009 r. Dofinansowanie w wysokości 486 338,00 zł otrzymano w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 791 110,47 zł.<br /> Prace remontowo-budowlane wykonywać będzie wybrana w drodze przetargu nieograniczonego Spółdzielnia Produkcyjno – usługowa „ RODŁO”, ul. 11 – go Listopada 26, 82 – 500 Kwidzyn a nadzór nad inwestycją prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FORMBUD” Krzysztof Włodarz, ul. Sienkiewicza 1 c, 83 – 032 Pszczółki. <br /> Planowany termin zakończenia prac - 15.06.2011 r.<br /><br /></span></span>
    <div style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Katarzyna Górska