loga FE UMWP UE


Dotyczy: umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.03.00-22-0009/16-00

W dniu 13 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie podpisana została umowa dotycząca  realizacji inwestycji pn. „ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno – ściekowa dla zadania nr 3 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego roboty budowlano – montażowe wykona Konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Invest-Tech Sp. z o.o. , ul. Płaska 32-34, 87-100 Toruń (Lider Konsorcjum) oraz Eko-MTK Sp. z o.o., ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów

Wartość umowy – 5 599 932,07 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia – 31.08.2018 r.

 

Osoby do kontaktu w sprawach realizacji projektu:


Katarzyna Górska,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.604 175 625

Marek Sawicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 660 441 944

 

Nadzór nad inwestycją pełni:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz,
ul. Sianowska 28, 75-463 Koszalin.