swietlica loga

 

Dotyczy: umowy o przyznanie pomocy nr 00006-6935-UM1110023/16

 

Dnia 21.03.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Pani Wójt Barbara Kamińska podpisała umowę na realizację operacji pn. „Festiwal Wikliny” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.

Festiwal Wikliny to organizowana po raz pierwszy w Gminie Suchy Dąb impreza markowa polegająca na promocji produktu lokalnego jakim jest wiklina, uprawiana na terenie miejscowości Steblewo od wielu lat i pokoleń.  Festiwal odbędzie się 26 sierpnia 2017r. właśnie w Steblewie w godz. 14.00 – 20.00. W programie przewidziano warsztaty i pokazy wikliniarstwa i wyplatania, turniej żuławski, konkurs kulinarny, wieczorny koncert na żywo, poczęstunek potraw regionalnych i lokalnych, atrakcje dla dzieci itp.