Dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dużym zaangażowaniu mieszkańców Krzywego Koła, proboszcza parafii ks. Krzysztofa Zdrojewskiego i życzliwości władz gminy Suchy Dąb, od dwóch lat w gotyckim kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole prowadzone są prace konserwatorskie przy niezwykłym, cennym wyposażeniu świątyni.

Podczas trwających w latach 2015-2016 prac konserwatorskich odsłonięto spod przemalowań barokową dekorację ław żeńskich na ścianie północnej, południowej i ich zdobione portretami zaplecki. Niezwykłej klasy malarstwo, pochodzące z gdańskich warsztatów końca XVII wieku, jest świadectwem historycznej świetności tych terenów. Na drzwiczkach ław odnaleziono nazwiska rodów fundatorów kościelnego wyposażenia i ich gmerki.  Najwyższej próby wartość artystyczna i historyczna wszystkich przedstawień poddanych pracom konserwatorskim, godna jest sal muzealnych i świadczy o silnych związkach z kościołem Mariackim w Gdańsku i Wolnym Miastem Gdańsk.

5 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Krzywego Koła, ks. Proboszczem Krzysztofem Zdrojewskim i panią Barbarą Kamińską – wójtem gminy Suchy Dąb, podczas którego kierująca zespołem konserwatorskim mgr Aleksandra Sobczyk przedstawiła prezentację obrazującą przebieg prac konserwatorskich.