Z przyjemnością informuję, że 13 stycznia 2020 w kościele w Krzywym Kole zakończy się etap prac konserwatorskich rozpoczęty w roku 2019.
Ofiarność parafian oraz dotacje przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwoliły na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy barokowej ambonie oraz jednej z dwóch ław mniejszych.
Dzięki kontynuacji współpracy z Niemiecko-Polską Fundacją Ochrony Zabytków – Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz pozyskano także środki Republiki Federalnej Niemiec, które pozwoliły na rozpoczęcie prac przy Ławach Apostołów. W roku 2019 konserwacji poddano balustradę ław i podłogę po siedziskami.
Kolejne sceny biblijne i florystyczne dekoracje pochodzące z XVII wieku zostały odsłonięte spod warstw przemalowań ukrywających je przez 300 lat. Niezwykle cenne i rzadkie inskrypcje oraz przedstawienia na balustradzie ław pochodzą z czasów formowania się protestantyzmu i należą do nurtu określanego jako pietyzm, odwołującego się do duchowości i wzmocnienia osobistej relacji z Bogiem.
Podobnie jak w latach poprzednich prace konserwatorskie prowadził zespół w składzie: Aleksandra Sobczyk, Beata Myśliwiec i Krzysztof Krajewski. Prace stolarskie wykonał pan Sławomir Szyszkowski.

Ks. Proboszcz Krzysztof Zdrojewski