Od 2015 roku w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole prowadzone są prace konserwatorskie. W latach 2015-16 dzięki ofiarności parafian oraz dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Gdańsku przywrócono dawną świetność ławom i obrazom w zachodniej części kościoła.

W roku 2018 prace konserwatorskie podzielono na dwa etapy. Pierwszy – polichromowane ławy – został sfinansowany przez Parafian, MKiDN, WUOZ w Gdańsku i Gminę Suchy Dąb.

Dzięki staraniom pracującego w kościele zespołu konserwatorskiego i księdza Proboszcza, do współfinansowania drugiego etapu – portretów w polichromowanej ramie – udało się zaprosić Niemiecko-Polską Fundację ochrony Zabytków Kultury – Deutsch – Polnische Stiftung Kulturpfelge und Denkmalschutz, która wspierała konserwację ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

Niemiecko- Polska Fundacja brała udział w wielu ważnych przedsięwzięciach konserwatorskich na terenie Polski, między innymi w ewangelickich Kościołach Pokoju w Świdnicy i Jaworznie, które zaliczane są do zabytków kultury UNESCO.

Kościół w Krzywym Kole to perełka w skali całego Pomorza. Zachowało się tutaj pełne, barokowe wyposażenie kościelne pochodzące z 1687 roku. Stan zachowania obiektów nie objętych jeszcze konserwacją jest bardzo zły. W roku 2016 Komisja Konserwatorska z udziałem WKZ w Gdańsku, p. Agnieszki Kowalskiej, ze względu na katastrofalny stan drewnianych podobrazi i części konstrukcyjnych obiektów, nadała pracom tryb działań ratunkowych.

Kolejne etapy prac konserwatorskich odsłaniają spod warstw przemalowań ukryte przez niemal trzysta lat przedstawienia i przywracają blask polichromowanym ławom i portretom w zapleckach. Na drzwiczkach ław możemy podziwiać sceny biblijne, dla których źródłem ikonograficznym była Biblia Meriana, nazwiska i gmerki rodowe fundatorów. Obok nich, na bokach ław, namalowano manierystyczne w charakterze girlandy owocowe. W polichromowanych ramach nad ławami, zdobionych girlandami kwietnymi i owocowymi umieszczono portrety świętych, postaci biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. Przedstawienia kobiece w zachodniej części kościoła to personifikacje cnót. Klasa artystyczna portretów świadczy o tym, że zamawiane były przez fundatorów w najlepszych gdańskich warsztatach malarskich.

Już dziś, pomimo, że wiele jeszcze zostało do zrobienia, kościół w Krzywym Kole powinien stać się „punktem obowiązkowym” na turystycznym szlaku Żuław Gdańskich i powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców gminy Suchy Dąb.

Przy konserwacji zabytków w kościele od 2015 roku pracuje zespół w składzie: mgr Aleksandra Sobczyk, mgr Krzysztof Krajewski, lic. Beata Myśliwiec a pracami stolarskimi zajmował się pan Sławomir Szyszkowski.