Dzięki pozyskanym środkom rządowym możemy  kontynuować przebudowę ulicy Sportowej w Suchym Dębie. Wokół bloków rozpoczną się prace związane z przebudową drugiej części drogi. Powstanie nowa betonowa nawierzchnia ulicy, a chodniki oraz zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej. Zbudowane zostaną również miejsca parkingowe przy zakończonym wcześniej odcinku ulicy Sportowej.

Celem dokonania ostatnich już uzgodnień, na placu budowy odbyło się spotkanie Henryki Król - Wójt Gminy Suchy Dąb  z przedstawicielami Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru.

We wrześniu Mieszkańcy będą mogli  korzystać z nowych udogodnień.