logo
 

Rozpoczynają się prace związane z realizacją projektu pn. „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osicach wraz z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00123-6922-UM1100066/09 z dnia 25.08.2009 r. Dofinansowanie w wysokości 486 338,00 zł otrzymano w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 791 110,47 zł.
Prace remontowo-budowlane wykonywać będzie wybrana w drodze przetargu nieograniczonego Spółdzielnia Produkcyjno – usługowa „ RODŁO”, ul. 11 – go Listopada 26, 82 – 500 Kwidzyn a nadzór nad inwestycją prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FORMBUD” Krzysztof Włodarz, ul. Sienkiewicza 1 c, 83 – 032 Pszczółki.
Planowany termin zakończenia prac - 15.06.2011 r.

Katarzyna Górska
Mapka tutaj