16 września 2020 roku zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich w kościele filialnym p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole. Mszę odpustową w parafii odprawiono przy odrestaurowanym, barokowym, polichromowanym ołtarzu, datowanym (podobnie jak reszta zabytkowego wyposażenia kościoła) na 1687 rok. W tym trudnym ze względu na COVID-19 roku, parafia Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach, do której należy kościół w Krzywym Kole, prowadziła prace konserwatorskie przy wsparciu Gminy Suchy Dąb, która nieodpłatnie udostępniła zespołowi konserwatorskiemu pomieszczenia świetlicy w Krzywym Kole, w której zorganizowano pracownię i dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego (dotacja w wysokości 50 000 zł)

Obecnie, dzięki przeprowadzonej konserwacji ołtarza, możemy podziwiać kolejny siedemnastowieczny element bogatego wyposażenia kościoła. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza obrazy – główny „Ukrzyżowanie” i „Złożenie do grobu” w predelli oraz zrekonstruowana wić akantu na froncie mensy.