logo


Wójt Gminy Suchy Dąb
informuje o rozpoczęciu prac związanych z realizacją Projektu pn.

 
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”. 
  • Nadzór nad inwestycją pełnić będzie Inżynier Kontraktu - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o. o., ul. Wigilijna 6/7, 82 – 300 Elbląg.
 
  • Prace budowlano – montażowe wykonywać będzie Konsorcjum firm ELTOR Spółka  Akcyjna, ul. 30 – Stycznia 50, 83 – 110 Tczew , „DAK-BUD” Ltd. Spółka z o. o., ul. Kościuszki 108, 83 – 200 Starogard Gdański.
 
  • Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej inwestycji  udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Suchym Dębie: Michał Miotke oraz Katarzyna Górska, nr tel. 0 58 682 86 20 w. 39.
 
 
Planowany termin zakończenia prac: 31.03.2012 r.