W naszej gminie mocno stawiamy na edukację. W dniu dzisiejszym tj. 14 kwietnia 2017 r. podpisałam umowę na realizację projektu partnerskiego pn. „Uniwersytet Przedszkolaka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 - Edukacja przedszkolna. Dofinansowanie wyniesie 3 993 249,20 zł a koszt projektu wyniesie: 4 697 940,24 zł.

Oprócz projektu edukacyjnego będziemy realizować inne przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy europejskich. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 14 402 691,42 zł.

Dotyczy ono takich projektów jak:

 „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny – Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb”

Wydatki ogółem: 19 452 017,40 Wydatki kwalifikowalne: 15 818 201,15 Wnioskowane dofinansowanie 10 084 103,22 Poziom dofinansowania: 63,75% z Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

„Budowa nowego obiektu kulturalnego w miejscowości Grabiny – Zameczek wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej”.

Wydatki ogółem: 603 464,10 zł Wydatki kwalifikowalne: 459 726,91 zł Wnioskowane dofinansowanie 292 524 zł Poziom dofinansowania: 63,63% z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

„Festiwal Wikliny” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” – 32 815,00 zł.

 

Złożyliśmy również projekty i oczekujemy na wyniki rozstrzygnięć konkursów. Te projekty to: 

- Tytuł projektu partnerskiego: Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb – w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wydatki ogółem: 301 005,69 Wydatki kwalifikowalne: 212 519,50 Wnioskowane dofinansowanie 180 641,57 Poziom dofinansowania: 85,00%

- Tytuł projektu partnerskiego: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły, zadanie: Przystań Kajakowa na Motławie we Wróblewie.