W dniu 17-18 kwietnia 2014 r. wykonano ścinkę poboczy na drodze gminnej nr 170018 w Krzywym Kole (Kolonia). Wyczyszczenie poboczy umożliwi lepszy spływ wód opadowych i roztopowych oraz spowodowało poszerzenie jezdni do jej rzeczywistej szerokości. Wykonane roboty powstrzymają degradację nawierzchni asfaltowej.