logo

 

W ramach projektu Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” została zainstalowana sonda do pomiaru poziomu wody w rzece „Motława” w miejscowości Grabiny-Zameczek.


sona