logo
          W dniu 03.11.2010 r. w miejscowości Wróblewo nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki pieszo - rowerowej powstałej w związku z realizacją projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie”. W uroczystości udział wzięli m,in. Starosta Gdański Cezary Bieniasz – Krzywiec, Wicemarszałek Wiesław Kamiński oraz wójtowie gmin zaangażowanym w realizację projektu -  Pani Magdalena Kołodziejczak Wójt Gminy Pruszcz Gdański, Pan Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie oraz Wójt Gminy Suchy Dąb – Sławomir Kaźmierski. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie szlaku, którego dokonał Dziekan Dekanatu Żuławy Steblewskie Ksiądz Franciszek Fecko. Zaproszeni goście  przejechali na rowerach do miejsca w którym stykają się trzy gminy i znajduje się kamień z pamiątkową tablicą. Po powrocie wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek oraz wysłuchali krótkiego wystąpienia młodzieży z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Po występie odbył się konkurs z wiedzy na temat Mennonitów, zostały wręczone nagrody, w tym nagroda główna - rower.
          „Szlak Menonitów” przebiega pomiędzy miejscowościami: Przejazdowo/Krępiec (pozwalający na dojazd zarówno do Gdańska jak i Wyspy Sobieszowskiej), Wiślina, Lędowo, Wróblewo (z odnogą do Grabiny-Zameczek), Młocin, Trutowy, Cedry Wielkie, Leszkowy, Kiezmark.  Długość szlaku rowerowego wynosi 29,2 km. W wyniku realizacji projektu szlak oznakowano, zbudowano miejsca odpoczynku dla rowerzystów (Kiezmark, Cedry Wielkie, Trutowy, Wróblewo, Lędowo, Wiślina) w postaci zadaszonych wiat oraz ustawiono stojaki rowerowe wzdłuż trasy szlaku. Zbudowano także kładki rowerowe w miejscowościach Dziewięć Włók, Bystra oraz Wróblewo. 
Katarzyna Górska