Na bieżąco staramy się monitorować wszelkie zgłoszenia i Państwa uwagi dotyczące wykonywanych prac i utrudnień z tym związanych. Każda zgłoszona uwaga jest natychmiast weryfikowana, a wykonawca zostaje poinformowany. W wielu przypadkach Wójt Gminy Henryka Król osobiście wizytuje miejsca, w których pojawiają się przeszkody. Zakończenie prac i doprowadzenie do porządku terenu budowy ma nastąpić do końca września 2019. Wszelkie informacje dotyczące inwestycji uzyskają Państwo w referacie inwestycji pod nr telefonu: 58 355 68 39.