Dnia 2 września 2014 r. rozpoczęły się warsztaty komputerowe dla seniorów w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole w ramach projektu pn. : "Utworzenie kawiarenki internetowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole"

W warsztatach bierze dział 15-tu uczestników z obszaru gminy suchy Dąb, warsztaty prowadzi Pan Cezary Jagiełlo – zam. Pruszcz Gdański absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku edukacja techniczno-informatyczna z doświadczeniem pedagogicznym. Warsztaty przebiegają w bardzo miłej atmosferze, uczestnicy okazali się „pilnymi uczniami”.  
W ramach projektu zakupiono 5 zestawów komputerowych, 5 biurek, 5 krzeseł obrotowych, skaner , drukarkę, ekran, rzutnik.
Całkowita wartość projektu - 33.299,80  PLN brutto
                                       27.564,08 PLN netto
Kwota dofinansowania -       22.051,20 PLN netto
Wkład własny -                    5.512,88 PLN netto - środki funduszu sołeckiego Sołectwa Krzywe Koło

Zakończenie warsztatów 20 listopada 2014 r.
 

Sekretarz Gminy Aleksandra Matusz