W ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w pierwszych dniach sierpnia rozpoczęliśmy budowę Kompleksu Boisk Sportowych zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Suchym Dębie. To pierwsze tak nowoczesne boiska w gminie. Koszt budowy Orlika to ok. 1 mln 100 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 583 tys. zł, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w kwocie 250 tys. zł oraz ze środków z budżetu gminy w wysokości ok. 267 tys. zł. Zapraszamy na uroczyste otwarcie w dniu 29 listopada 2012 r. godz. 17-ta.