Już wkrótce zostanie oddana do użytku ogólnodostępna przestrzeń publiczna pn. „Plac Dębowy” w Suchym Dębie o pow. 825 m2. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 80 % wartości netto - całkowity koszt zadania wynosi  36.886 PLN.  Plac Dębowy służył będzie mieszańcom, jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Na placu zostaną zamontowane ławki, stolik z blatem betonowym, posadzona zostanie zieleń, założone zostaną trawniki dywanowe, integralnym punktem placu będzie klomb o promieniu 5 m na środku którego rośnie już dąb czerwono - listny. Plac zostanie oświetlony i ogrodzony od strony drogi powiatowej.

Wójt Gminy
/-/ Barbara Kamińska