Dzięki ofiarności Parafian i finansowemu wsparciu Deutsch-Polnische Stiftung  Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury) ze środków Republiki Federalnej Niemiec do kościoła powróciła odrestaurowana północno-wschodnia część Ławy Apostołów.
Podczas prac konserwatorskich odsłonięto XVII-wieczną oryginalną polichromię stalli, usunięto przemalowania z obrazów i odkryto przemalowane już w XVIII wieku przedstawienia nieba i chmurek w podniebiu zaplecka. Zabawną dla konserwatorów niespodzianką było odnalezienie na odwrociach snycerskich kartuszy karykaturalnych rysunków stworzonych zapewne przez uczniów siedemnastowiecznych snycerzy. Niestety – to siedemnastowieczne „graffiti” zniknęło znów po montażu obiektu i odwrocia można obejrzeć jedynie w dokumentacji konserwatorskiej oraz na stronach internetowych parafii i gminy Suchy Dąb.
Tegoroczne prace konserwatorskie prowadził zespół w składzie: Aleksandra Sobczyk i Beata Mysliwiec. Prace stolarskie wykonał Sławomir Szyszkowski.