Zakończył się remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej w kaplicy filialnej pw. św. Trójcy w Grabinach-Zameczku.

Całkowity koszt prac na kaplicy wyniósł 144 tysiące złotych. Ponad 72 000 złotych to dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego. Pozostała kwota to środki własne parafii, dotacja Gminy Suchy Dąb i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kaplica jest częścią założenia pokrzyżackiego zamku wojtowskiego. Znajduje się wewnątrz budynku gospodarczego i dawniej służyła jako izba czeladna. Obecnie w kaplicy pw. św Trójcy, znajduje się zabytkowy ołtarz z 1644 roku i ambona.