dotyczy zamówienia doposażenia 4 placów zabaw na terenie Gminy Suchy
Urząd Gminy Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17 jako realizator projektu „Akademia Smyka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje dostawcy wraz z montażem doposażenia 4 placów zabaw do punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Suchy Dąb.