Data ogłoszenia: 15-10-2008

Suchy Dąb, dnia 15.10.2008 r.

AR/ZP/03/MM/08

Wójt Gminy Suchy Dąb zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Suchym Dębie”, została wybrana oferta Nr 3 – Grabowski Export – Import Handel Hurtowy, Glinno 246, 64-300 Nowy Tomyśl. Kryterium - cena 100 %, łączna punktacja - 100 pkt,. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

Porównanie złożonych ofert:Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

firma

Liczba pkt w kryterium

Cena NETTO za 1 tonę PELLETU

1

VAPO Sp. Z o.o. ul. Bydgoska 1/3, 87-100 Toruń

80,46

X

2

SYLVA Sp. Z o.o. WIELE k/ Kościerzyny 83-441 ul. Kościerska 2

87,11

X

3

GRABOWSKI EXPORT – IMPORT HANDEL HURTOWY Glinno 246, 64-300 Nowy Tomyśl

100,00

442,54

 

 

 

 

{!jomcomment}