Przeznacza się do wydzierżawienia następujące nieruchomości z Zasobu Gminy Suchy Dąb


Do pobrania: ogłoszenie RGN.6845.1.2020