Suchy Dąb, dnia 05 grudzień 2013 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. poz. 2108) podaje się następujące informacje, dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie stanowiących własność Gminy Suchy Dąb.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 05 grudnia 2013 roku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych na okres do 31 sierpnia 2015 roku, dzierżawcami niżej wymienionych działek zostali:

Lp.

Obręb

Nr działki

Kw. nr.

Powierzchnia

w m. kw.

Wywoławczy

czynsz

roczny

Osiągnięta wysokość czynszu rocznego

Ilość osób dopuszczonych do przetargu

Ustalony przetargiem dzierżawca

 1.  

Grabiny-Zameczek

259

112 561

27900

1 674,-

5400,-

2

Barchan Jolanta

 1.  

Koźliny

348

109 235/3

5200

312,-

332,-

3

Prus Piotr

 1.  

366

115 052/2

13700

822,-

842,-

3

Dybkowski Marek

 1.  

217/2

112 561

20500

1 230,-

5920,-

4

Kołodziej Bartosz

 1.  

Krzywe Koło

85

112 561

15000

900,-

3000,-

3

Kopania Sławomir

 1.  

cz. 210

150 234/8

10000

600,-

1500,-

2

Mazur Paweł

 1.  

cz.146

112 561/1

6700

402,-

422,-

1

Mazur Paweł

 1.  

Osice

132

112 561/1

7100

426,-

446,-

1

Nazimek Urszula

 1.  

Steblewo

63/1

111 062/6

9200

552,-

800,-

2

Senderski Grzegorz

 1.  

63/2

111 062/6

5600

336,-

356,-

2

Senderski Grzegorz

 1.  

60/1

111062/6

1930

116,-

136,-

1

Senderski Grzegorz

 1.  

62/1

111062/6

2758

166,-

186,-

1

Senderski Grzegorz

 1.  

110

111062/6

3200

192,-

212,-

1

Dwojak Sławomir

 1.  

Suchy Dąb

139

113 620/0

17800

1068,-

4000,-

3

Mazur Paweł

 

Na pozostałe działki wymienione w ogłoszeniu przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także zamieszcza się na stronie internetowej www.suchy-dab.pl