2017-06-08 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego (23.06.2017)
herb_100x100

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Wykształcenie wyższe  lub średnie o kierunku ekonomicznym,
3. Posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w księgowości,
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne,
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Znajomość przepisów ustawy o: finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych,
7. Znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych. 
więcej