2011-02-23 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
nsp-2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00. Podstawę prawna do przeprowadzenia spisu stanowi ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.