Dnia 28 marca 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r., w związku z powyższym od 1 kwietnia 2023 r. zmienia się maksymalna opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z 160,83 zł na 175,48 zł.

Wyjaśnienie:

  •  jeżeli Państwa miesięczna opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody przekracza kwotę 175,48 zł to z mocy ustawy Państwa opłata od 1 kwietnia będzie wynosiła 175,48 zł
  •  jeżeli Państwa opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody nie przekracza kwoty 175,48 zł nie następują żadne zmiany.

Przypominamy: Stawka opłaty za m3 zużycia wody (zgodnie z obowiązującą uchwałą) = 12,00 zł

➡️ Obowiązek złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2023)