2019-10-22 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych/pełny etat/ 
(SSE.2110.7.2019) (4.11.2019)
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17  z  dopiskiem:

Stanowisko  pracy do spraw ochrony środowiska, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych

w terminie do dnia 4 listopada 2019 r. /do godz.15.00/.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).