2019-10-03 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. oświaty/pełny etat/ 
(SSE.2110.6.1.2019) (14.10.2019)
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17  z  dopiskiem:

Nabór na stanowisko do spraw oświaty

w terminie do dnia 14 października 2019 r. /do godz.15.00/.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).