2010-10-06 Zbiórka odpadów folii rolniczej 
herb_100x100 Informujemy, że firma PPH ASPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Morzeszczynie, zajmuje się recyklingiem, czyli odzyskiem odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych następujących rodzajów:
• folii po sianokiszonce - stretch (folia miękka produkowana w kolorach białym, zielonym lub szarym);
• folii po kiszonkach (czarna grubsza folia);
• folii ogrodniczych tunelowych i perforowanych różnych typów z wyjątkiem folii podkładowych oraz włóknin.
• zużyte worki po nawozach
• zużyte BIG BAGI wiecej