logoo

W związku z realizacją partnerskiego projektu pn. „Kampania Promocyjna Żuław”, którego beneficjentami są gminy: Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Stegna, Stare Pole, Nowy Staw oraz Nowy Dwór Gdański (Partner Wiodący) ogłoszony został konkurs otwarty na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci wspólnego logo dla wyżej wymienionych gmin.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego pozytywnie kojarzącego się z  regionem Żuław, podkreślającego charakter i specyfikę poszczególnych gmin.

Laureat nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 3.000,00 zł.
Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 08 marca 2010 roku przesyłką poleconą na adres: Urząd Miejski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
(I piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania, poniżej:

- Ogłoszenie o konkursie

- Regulamin

- Karta zgłoszenia konkursowego