swietlica loga

 

Dotyczy: umowy o przyznanie pomocy nr 00017-6935-UM1110016/16

 

Dnia 29.03.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Pani Wójt Barbara Kamińska podpisała umowę na realizację operacji pn. „Budowa nowego obiektu kulturalnego w miejscowości Grabiny-Zameczek wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury ”.

Celem projektu jest umożliwienie prowadzenia działalności kulturalnej w miejscowości Grabiny-Zameczek poprzez budowę obiektu kulturalnego i wyposażenie podmiotu pod planowane zajęcia.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji wynoszą 292 524,00 zł, t. j. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Planowane zakończenie realizacji operacji – czerwiec 2018 r.

Do pobrania rzut parteru